Powrót do Informatora

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie

Październik 2015

Trwające 10 miesięcy prace przy zabezpieczaniu osuwiska zostały zakończone, połączenie komunikacyjne na drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Wiśniowa zostało w pełni przywrócone.

W dniu 05.10.2015 nastąpiło uroczyste oddanie inwestycji do użytku, uczestniczyli w nim: Marszałek Województwa Pan Władysław Ortyl oraz Wicemarszałek Pan Wojciech Buczak, Dyrektorzy Podkarpackiego Zarządu Dróg w Rzeszowie Pan Piotr Miąso i Pan Kazimierz Surmacz, Kierownik Projektu Pan Jerzy Osak oraz pozostali Szanowni Goście.

Osuwisko powstało w skutek obfitych opadów deszczu w 2010 roku. Zerwana ziemia oraz wywrócone drzewa zasypały drogę wojewódzką, zniszczeniu uległ też parking przy cmentarzu.

W toku prac trwających ponad 10 miesięcy osuwisko zostało zabezpieczone, odnowiono nawierzchnię drogi oraz ułożono chodnik i wykonano odwodnienie. Po pięciu latach "okno" na świat dla Gminy Wielopole Skrzyńskie zostało otwarte na oścież.

Koszt inwestycji wynosił blisko 5,9 mln złotych. W tym około 4,5 mln zł pochodziło z budżetu państwa – projekt został dofinansowany ze środków dotacji celowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, natomiast 1,4 mln zł to wkład własny samorządu województwa podkarpackiego.

Wykonawca

Inwestorem był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca: REMOST Józef Siry i Wspólnicy z Dębicy

Udostępnij: