Powrót do Informatora

Wykonanie rozbiórki schodów zewnętrznych i wykonanie schodów wewnątrz budynku oraz adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym nr 260 w Wielopolu Skrzyńskim (pomieszczenia nad apteką)

Wrzesień 2015

W trakcie realizacji zamówienia wykonano:

  • rozbiórkę schodów zewnętrznych murowano żelbetowych
  • schody wewnętrzne żelbetowe
  • roboty remontowo malarskie w pomieszczeniach
  • położono płytki terakota
  • przełożono kostkę brukową na placu przed budynkiem
  • odwodnienie budynku
  • balustrady stalowe
  • balustrady chromoniklowe na murze oporowym

Koszt inwestycji: 64742,65 zł

Wykonawca

AZBUD Stasiowski Andrzej z Glinika

Udostępnij: