Powrót do Informatora

Wykonanie poboczy przy drogach gminnych Brzeziny Zagrody, Glinik Podlas k. Ziarnik, Nawsie Stachorówka w ramach II Etapu przebudowy tych dróg

Czerwiec 2017

Zakresem tych zadań obhjęte jest:

  • wykonanie robót ziemnych wraz z odmuleniem rowów
  • wykonanie zjazdów do posesji przyległych
  • wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa kamiennego

Koszt inwestycji

Glinik Podlas k. Ziarnik 20 645,00 PLN

Brzeziny Zagrody 25 767,89 PLN

Nawsie Stachorówka 70 959,00 PLN

Wykonawca

FIrma Handlowo - Usługowa Grażyna Madeja z Małej

Udostępnij: