Powrót do Informatora

Wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą w miejscowości Glinik

Maj 2016

Roboty obejmowały wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą o głębokości do 100 m. Ze względu na pojawienie się warstwy łupków odwiert zakończono na głębokości 70m.

Przeprowadzono pompowanie pomiarowe w wyniku którego uzyskano wydajności odwiertu w miejscowości Glinik – 3,00 m3/h.

Dokonano zafiltrowania otworu kolumną z rur PCW o średnicy 125 mm o składzie:

  • podfiltrowa – 3m,
  • czynna część filtra – o długości 20 m, perforowana szczelinami o szerokości 1 mm,
  • obsypka żwirowa o granulacji 4-8 mm.

Po zafiltrowaniu otworów wykonano pompowanie oczyszczające.

Termin wykonania prac: kwiecień – maj 2016 r.

Koszt inwestycji

27 552,00 zł brutto

Inwestor

Gmina Wielopole Skrzyńskie

Wykonawca

Hydroel" Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C., Janusz Dyda, Jerzy Dyda, Bogdan Skumiał z Zagórzan

Udostępnij: