Powrót do Informatora

Wykonanie otworów poszukiwawczych za wodą w miejscowościach Broniszów i Glinik

Październik 2015

Zakres prac:

Roboty obejmowały wykonanie otworów poszukiwawczych za wodą o głębokości 80 m.

Otwory odwiercono systemem obrotowym na płuczkę.

Przeprowadzono pompowanie pomiarowe w wyniku którego uzyskano następujące wydajności:

  • odwiert w miejscowości Broniszów – 1,95m3/h,
  • odwiert w miejscowości Glinik (Rzegocin) – 2,10m3/h.

Dokonano zafiltrowania otworów kolumną z rur PCW o średnicy 125 mm o składzie:

  • podfiltrowa – 3m,
  • czynna część filtra – o długości 20 m, perforowana szczelinami o szerokości 1 mm,
  • obsypka żwirowa o granulacji 4-8 mm.

Po zafiltrowaniu otworów wykonano pompowanie oczyszczające.

Przygotowano i zatwierdzono dokumentację hydrogeologiczną dla wykonanych otworów.

Termin wykonania prac kwiecień – czerwiec 2015r.

Koszt realizacji zadania: 70 060,00 zł brutto

Ponadto w sierpniu 2015r. wykonano odwiert poszukiwawczy za wodą w miejscowości Glinik (Łysa Góra).

Głębokość odwiertu - 80m.

Odwiert okazał się negatywny w związku z czym został zlikwidowany.

Wykonawca

Hydroel" Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C., Janusz Dyda, Jerzy Dyda, Bogdan Skumiał z Zagórzan

Udostępnij: