Powrót do Informatora

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

Czerwiec 2017

Okres realizacji:

  • Czerwiec - Sierpień 2017

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim jest realizowana  ze środków projektu pt. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III „Czysta energia”, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących prac:

  • docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły oraz wykonanie elewacji akrylowej,
  • ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
  • wymiana oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach szkolnych na nowoczesne energooszczędne oświetlenie typu LED,
  • przebudowa instalacji centralnego ogrzewania (montarz nowych grzejników, częściowa wymiana instalacji)
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

 

 

Koszt inwestycji

433,829,82 zł - całkowity koszt inwestycji 

299 619,00 zł - środki pozyskane w ramach realizowanego projektu

134 210,82 zł - budżet własny Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Wykonawca

Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Wójtowicz 

38-102 Grodzisko, Rózanka 156 

Udostępnij: