Powrót do Informatora

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie

Czerwiec 2017

Okres realizacji:

 • Czerwiec - Sierpień 2017

I Etap inwestycji

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Broniszowie jest realizowana  ze środków projektu pt. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III „Czysta energia”, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących prac:

 • docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły oraz wykonanie elewacji akrylowej,
 • ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
 • wymiana oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach szkolnych na nowoczesne energooszczędne oświetlenie typu LED,
 • przebudowa instalacji centralnego ogrzewania (montarz nowych grzejników, częściowa wymiana instalacji)

 

II Etap inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących prac:

 • wymiana pokrycia dachowego wraz z częścią więźby dachowej,
 • wykonanie nowej instalacji odgromienia budynku,
 • ocieplenie i zabezpieczenie kominów wentylacyjnych,
 • wymiana rynien dachowych,
 • wykonanie chodnika wokół budynku szkoły,
 • renowacja głównego wejścia do budynku szkoły w ramach której zostanie wykonane nowe zadaszenie wiatrołapu, zamontowana zostanie balustrada z chormoniku oraz ułożóna zostanie nowa posadzka z płytek gresowych,
 • ocieplenie fundamentów.

Koszt inwestycji

 405 251,74 zł - całkowity koszt iwestycji

I Etap inwestycji:

260 025,88 zł - koszt inwestycji 

196 738,75 zł - środki pozyskane w ramach realizowanego projektu

63 287,13 zł - budżet własny Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie

II Etap inwestycji

145 225,86 zł - budżet własny Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Wykonawca

I Etap inwestycji:

Firma Handlowa „Rose” Leszczak Tomasz
38-100 Strzyżów ul. Bieszczadzka 16A

II Etap inwestycji

Firma "LAX-POL" Adam Laskoś Kompleksowe Usługi Remoontowo Budwolane 

38-312 Ropa 725

Udostępnij: