Powrót do Informatora

Termomodernizacja budynku "starego" przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim

Czerwiec 2017

Termomodernizacja budynku "starego" przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim jest realizowana  ze środków projektu pt. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III „Czysta energia”, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących prac:

  • docieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola oraz wykonanie elewacji akrylowej,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
  • docieplenie i wykonanie dodatkowej izolacji ścian fundamentowych,
  • ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji w technologi suchej (wełna mineralna)
  • remont instalacji centralnego ogrzewania ( czyszczenie, płukanie i malowanie całej instalacji CO) 
  • ocieplenie kominu wentylacyjnego,
  • kompleksowy remont pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową (uzupełnienie elemntów więźby dachowej, dodatkowa impregnacja całości, pokrycie blachą aluminiową "na rębach stojących")
  • montarz nowego orynnowania budynku (poziomego i pionowego)

Koszt inwestycji

260 268,64 zł - całkowity koszt inwestycji 

81 821,37 zł - środki pozyskane w ramach realizowanego projektu

178 447,27 zł - budżet własny Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Wykonawca

WAL MAR Waldemar Marciniak

39-120 Sędziszów Młp., ul. 3-go Maja 56

Udostępnij: