Powrót do Informatora

Rozpoczęcie remontu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim i w pomieszczeniach ZOSiP

Wrzesień 2016

W związku z aktualnie realizowanym projektem pn. „Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały – równy start w obliczu nierównych szans” rozpoczęto prace remontowe i adaptacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim.

W/w projekt przewidywał zwiększenie liczby oddziałów przedszkola do 5. Jeden z oddziałów został usytuowany w budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim.
Przed rozpoczęciem roku szkolnego przygotowano sale dydaktyczną, która została gruntownie odnowiona. Ściany zostały wyszpachlowane i zagruntowane. Do pomalowania użyto farby ceramicznej o podwyższonej odporności na uszkodzenia i w pełni zmywalnej. Ponadto do Sali dydaktycznej zakupiono nowe wyposażenie: meble, sprzęt interaktywny, dywan, rolety.

Poza standardowym wyposażeniem zostanie zakupiony schodołaz, który ułatwi pokonywanie barier architektonicznych dzieciom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Kolejne prace które zostaną zrealizowane w budynku przewidują:

  • kompleksowy remont i wyposażenie dwóch łazienek i adaptacja dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych,
  • remont stołówki szkolnej – nowe drzwi dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, odnowienie ścian, zakup odpowiednich mebli
  • remont i adaptacja szatni - wymiana stolarki okiennej, odnowienie ścian
  • remont wejścia do budynku szkoły -montaż nowych drzwi wejściowych dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, odnowienie ścian

Zaplanowano także prace remontowe i modernizacyjne w biurze projektu znajdującym się w ZOSiP w Wielopolu Skrzyńskim. Zaplanowano remont i wyposażenie sanitariatu, zakup mebli i sprzętu komputerowego do biura projektu, odświeżenie pomieszczeń tj. biuro, korytarz, wiatrołap.

Koszt inwestycji

  • 114150,59 zł  - całkowity koszt inwestycji
  • 13 000,00 zł - środki własne z budżetu gminy

Dofinansowanie

  • 101 150,59 zł - środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach projektu "Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały - równy start w obliczu nierównych szans" przez Europejski Fundusz Społeczny w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet IX "Jakość edukacji i kompetencji w regionie" Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Inwestor

Gmina Wielopole Skrzyńskie

Wykonawca

AS BUD Andrzej Stasiowski

Udostępnij: