Powrót do Informatora

Rozbudowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim

Kwiecień 2017

Zakres inwestycji obejmuje:

 • przebudowę istniejącego budynku mieszkalno–dydaktycznego Warsztatów Terapii  Zajęciowej - w kondygnacji parteru użytkowanej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • wyburzenie w celu skomunikowania z częścią istniejącą oraz związane ze zmianą układu funkcjonalnego części istniejącej,
 • wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej w celu dostosowania do wymagań p.poż,
 • rozbudowę istniejącego budynku mieszkalno –dydaktycznego Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • wyposażenie obiektu w zasilanie energetyczne z odnawialnych źródeł energii,
 • wyposażenie obiektu w system solarny do przygotowania c.w.u.,
 • wyposażenie obiektu w system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • wyposażenie w instalacje hydrantów wewnętrznych,
 • wyposażenie w system oddymiania,
 • wyposażenie nowych pracowni i sal terapii zajęciowej,
 • wyposażenie szatni, kuchni i spiżarni, pomieszczenia konserwatora, świetlicy oraz zaplecza sceny, pokoju wyciszeń, pokoju kierownika,
 • doposażenie pokoju psychologa,
 • wykonanie platformy dźwigowej,
 • wykonanie elementów zacieniających na tarasie głównym,
 • rozbiórkę istniejącego budynku garażowego,
 • zagospodarowanie terenu,
 • ogrodzenie terenu, 
 • wykonanie grilla zewnętrznego,
 • wykonanie oświetlenia terenu,
 • dostosowanie całego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do wymogów sanitarnych.

Koszt inwestycji

2 753 355,00 PLN

Dofinansowanie

1 927 395,18 PLN – środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IV Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2. Infrastruktura pomocy społecznej

340 128,59 PLN – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „KK-BUD” sp.j. J. Klara, F. Kraś z Krosna. 

Udostępnij: