Powrót do Informatora

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce – Wiśniowa na odcinku Ropczyce – Wiśniowa etap I

Sierpień 2016

Zakres inwestycji obejmuje:

  • Wykonanie nowej nawierzchni na długości 970 m w miejscowości Glinik wraz z utwardzonymi poboczami oraz na fragmencie odcinka poszerzenia jezdni i montaż ścieków korytkowych
  • Wykonanie nowej nawierzchni na długości 650 m w miejscowości Wielopole Skrzyńskie wraz z utwardzonynmi poboczami
  • wykonanie konserwacji rowów przydrożnych
  • wykonanie oznakowania poziomego

Koszt inwestycji

540 660,18 PLN

Dofinansowanie

Dofinansowanie z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie w wysokości

81 000,00 PLN

Inwestor

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie

Udostępnij: