Powrót do Informatora

Remont przepustu w ciągu drogi Wielopole - Sośnice - Rzeki

Grudzień 2015

Zakres inwestycji:

  • demontaż jednej ze ścianek czołowych,
  • demontaż części kręgów betonowych FI 150 cm
  • wykonanie ławy fundamentowej pod kręgami
  • ponowny montaż kręgów
  • wykonanie nowego murku czołowego na wylocie z przepustu
  • odbudowie korony drogi w obszarze przepustu
  • poręcze wykonane i zamontowane przez pracowników gospodarczych gminy

Koszt inwestycji

12 514,95 PLN

Wykonawca

Zakład Handlowo - Usługowy Grażyna Madeja z Małej

Udostępnij: