Powrót do Informatora

Remont Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim – aktualna lista projektów wybranych do dofinansowania

Lipiec 2017

Szanowni Państwo ukazała się już ostateczna lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura.

Nasz projekt pn. „Przebudowa i zakup wyposażenia „ Kantorówki" - Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim” znalazł się na 15 miejscu inwestycji wybranych do dofinansowania i otrzymał 85 punktów.

Celem realizacji inwestycji jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury poprzez przebudowę i wprowadzenie rozwiązań technologicznych o dużym znaczeniu dla dalszej działalności kulturalnej Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu.

Prace remontowe będą dotyczyć min: przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza, poprawy energooszczędność obiektu i montażu instalacji poprawiających bezpieczeństwo zabytku. Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie otoczenia oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace ruszą jeszcze w tym roku, po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą, a potrwają do grudnia 2018 r.

Koszt inwestycji

Wartość zadania oszacowano na kwotę 2 846 373,90 zł.

Dofinansowanie

Pozyskane przez Gminę dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 419 417,77 zł, co stanowi 85 % całości kosztów.

Informacja w formacie PDF do pobrania:

 Pobierz

Udostępnij: