Powrót do Informatora

Remont mostu w ciągu drogi Brzeziny Rzeki

Czerwiec 2017

Zakres inwestycji obejmuje

  • demontaż istniejącego obiektu
  • wykonanie przyczółków żelbetowych
  • montaż dźwigarów z demontażu
  • montaż nowej dylowiny i poręczy
  • regulacja potoku w obrębie obiektu

Koszt inwestycji

33 632,81 PLN

Udostępnij: