Powrót do Informatora

Remont dróg gminnych Nawsie Rzeki w km 0+000,00-0+110,00 oraz Nawsie Ścieżki w km 0+829,71-0+962,71

Kwiecień 2016

Zakres inwestycji:

  • wykonanie stabilizacji z kruszywa stabilizowanego cementem na powierzchni 150 m2
  • wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1777 m2
  • przebudowa dwóch zjazdów indywidualnych
  • przebudowa przepustu pod drogą gminną
  • wykonanie rowu krytego z rur typu PRAGMA na długości 68 mb

Koszt inwestycji

108 968,47 PLN

Wykonawca

EUROVIA POLSKA Odział Małopolski z Ropczyc

Udostępnij: