Powrót do Informatora

Remont barier na przepuście w ciągu drogi wojewódzkiej 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 35+721 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie

Wrzesień 2015

Zakres prac:

  • ustawienie barieroporęczy typ U-11b bezprzekładkowe
  • ustawienie poręczy stalowych energochłonnych U14a
  • wyprofilowanie oraz zagęszczenie dna wykopu pod kolektor odpływowy
  • wykonanie podbudowy z materiału kamiennego
  • ułożenie kolektora kanalizacji deszczowej z rur betonowych
  • wykonanie murka czołowego typowego na kolektorze

Wartość robót: 28 800 zł brutto

Wykonawca

Inwestorem był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawcą była firma: Firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych "WODNIK" ze Skołyszyna

Udostępnij: