Powrót do Informatora

Przebudowa wjazdu i placu manewrowego pod remizą OSP w Nawsiu

Sierpień 2015

Inwestycja polegała na:

  • przebudowie istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowymi zbiornikami na ścieki
  • likwidacji utwardzenia placu z płyt drogowych,
  • likwidacji części ogrodzenia
  • wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na podjeździe i placu

Koszt inwestycji: 80 865,85 PLN

Wykonawca

Firma Handlowa - Usługowa Grzegorz Ozga Niedźwiada

Udostępnij: