Powrót do Informatora

Przebudowa przepustu w ciągu drogi Wielopole Stara Droga

Wrzesień 2017

Zakres inwestycji obejmuje:

  • rozbiórkę istniejącego obiektu - przepust okularowy 2xfi 1500 mm
  • wykonanie nowego obiektu w technologii ramowego przepustu żelbetowego o świetle 500 x 155 i długości 16 m
  • wykonanie nowych najazdów na przepust
  • wykonanie peronu dla pieszych o nawierzchni z żywic syntetycznych
  • montaż poręczy aluminiowych
  • umocnienie koryta potoku w obrębie obiektu

Koszt inwestycji

627 000,00 PLN

Dofinansowanie

Inwestycja dofinansowania z dotacji celowej Skarbu Państwa na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych w wysokości

472 000,00 PLN

Wykonawca

REMOST Sp. z o.o. z Dębicy

Udostępnij: