Powrót do Informatora

Przebudowa Mostu w ciągu drogi powiatowej 1296R Dębica – Wielopole w m. Wielopole Skrzyńskie

Październik 2016

Przy przebudowie mostu w Wielopolu Skrzyńskim na czas budowy zostanie wykonany most objazdowy.

Termin realizacji w/w inwestycji to 30 listopad 2016r.

Po przebudowie most będzie miał nośność 40 t.

Koszt inwestycji

1 171 820,00 zł

Dofinansowanie

Uzyskano dofinansowanie w wysokości  50% z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach rezerwy subwencji ogólnej

Inwestor

Powiat Ropczycko-Sędziszowski

Wykonawca

REMOST Sp. z o.o. w Dębicy

Udostępnij: