Powrót do Informatora

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, km 37+900 – 38+460

Lipiec 2017

Zakres inwestycji obejmuje:

  • wykonanie miejscowwych wzmocnień naiwerzchni,
  • wykonanie warstwy wiążącej na długości 560 mb,
  • wykonanie warstwy ścieralnej na całej długości
  • wykonanie utwardzonych poboczy po obu stronach
  • regulację i odnowienie odwodnienia drogi.

Koszt inwestycji

363 185,74 PLN

Dofinansowanie

Dofinansowanie z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie w wysokości 114 000,00 PLN

Inwestor

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca

STRABAG SP. Z O.O

Udostępnij: