Powrót do Informatora

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa poprzez budowę chodnika

Listopad 2017

Zakres prac:

1.ROBOTY ZIEMNE

2. WPUSTY DESZCZOWE WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO KANALIZACJI

3. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

4. UMOCNIENIE ROWU

5. CHODNIK

6. POSZERZENIA JEZDNI

7. URZĄDZENIA BRD

- poręcze ochronne

8. OZNAKOWANIE

- oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych

9. PRZEPUST pod drogą gminną 10773R

- ułożenie ścieków drogowych ściek korytkowy - oczyszczenie z namułu przepustów rurowych

Koszt inwestycji

Wartość zadania: 273 875,99 PLN

Dofinansowanie

Dofinansowanie Gminy 109 000,00 PLN

Inwestor

Inwestor: PZDW Rzeszów

Wykonawca

Firma Usługowo-Budowlana Wojciech Wajdzik, Pstrągówka 37, 38-124 Wiśniowa

Udostępnij: