Powrót do Informatora

Przebudowa drogi Wielopole Nowa Wieś - Wytrząska

Sierpień 2015

Inwestycja polegała na:

  • przeprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącego podłoża
  • wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
  • Wykonaniu warstwy profilowej z masy asfaltowej
  • wykonaniu nawierzcniowej warstwy asfaltowej
  • przebudowie dwóch  istniejących przepustów
  • wykonaniu rowów i poboczy

Całość działań prowadzono na odcinku 700 mb.

Koszt inwestycji: 159 977,65 PLN

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. w Dębicy

Udostępnij: