Powrót do Informatora

Przebudowa drogi Wielopole Nowa Wieś, odcinek 223 mb

Listopad 2017

 Zakres prac obejmuje:

1.Wykonanie robót ziemnych pod nawierzchnią asfaltową.

2.Rozebranie przepustów z rur betonowych o śr 100 cm na rury polietylenowe spiralnie  karbowane.

3.Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych.

4.Odmulanie rowów.

 

Koszt inwestycji

Całość inwestycji - 116 252,84 PLN

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Jaśle

Udostępnij: