Powrót do Informatora

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica – Broniszów w m. Broniszów

Październik 2016

Inwestycja obejmuje:

  • przebudowę drogi na długości 538m,
  • budowa nowego chodnika na długości 538m po lewej stronie,
  • kolektor po prawej stronie na długości 365m,
  • poręcze przy chodniku na długości 318m.

Koszt inwestycji

577 998,17 zł

Dofinansowanie

Uzyskano dofinansowanie w wysokości 63,63% z PROW na lata 2014-2020

Inwestor

Powiat Ropczycko-Sędziszowski

Wykonawca

MPDiM SP. Z O.O.

Udostępnij: