Powrót do Informatora

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w m. Wielopole Skrzyńskie.

Listopad 2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika o długości 400mb w m. Wielopole Skrzyńskie

Koszt inwestycji

Koszt inwestycji -  320 319,72 PLN  

Dofinansowanie Gminy - 66 000,00 PLN                       

Inwestor

Inwestor: Powiat Ropczycko – Sędziszowski

Wykonawca

Wykonawca: Firma Handlowo – Usługowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady

Udostępnij: