Powrót do Informatora

Przebudowa drogi Nawsie Stachorówka w km 0+350 - 1+349

Listopad 2016

Zakres inwestycji obejmuje 999 mb poprzez :

  • Wykonanie stabilizacji istniejącego podłoża na głębokości 25 cm
  • Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
  • Wykonanie warstwy profilowej z masy bitumicznej o grubości 4 cm
  • Wykonanie warstwy nawierzchniowej z masy bitumicznej o grubości 4 cm

Koszt inwestycji

363662,66 PLN

Dofinansowanie

Dofinansowanie w ramach Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w wysokości 245 000,00 PLN

Wykonawca

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa

Udostępnij: