Powrót do Informatora

Przebudowa drogi gminnej Wielopole - Nowa Wieś - Różanka

Grudzień 2015

Zakres inwestycji:

  • przebudowa przepustu pod koroną drogi o średnicy  Fi 800 mm
  • wykonanie podbudowy z kruszyw kamiennych
  • wykoananie na odcinku 415 mb stabilizacji istniejącego podłoża cementem
  • wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 815 mb
  • wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego
  • wykonanie przebudowy trzech zjazdów indywidualnych
  • umocnienie fragmentu rowu i skarpy korytami i płytami ażurowymi

Koszt inwestycji

317 752,51 PLN

Dofinansowanie

Dotacja celowa budżetu Państwa 243 101,00 PLN

Wykonawca

EUROVIA POLSKA S.A.  Oddział Małopolski z Ropczyc

Udostępnij: