Powrót do Informatora

Przebudowa drogi Gminnej nr 107742R Brzeziny - Łęg od km 0+000 do 1+588

Sierpień 2015

Inwestycja polegała na:

  • przebudowie sieci gazowej w obrębie drogi
  • wykonaniu poszerzenia drogi
  • wykonaniu odwodnienia powierzchniowego i kanalizacji deszczowej
  • wykonaniu zatoki postojowej - parkingu
  • wykonaniu chodnika dla pieszych
  • wykonaniu nawierzchni asfaltowej na całej drodze i parkingach
  • wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego
  • wycince zakrzaczeń w rowach
  • odmuleniu rowów
  • uzupełnieniu poboczy gruntowych

Koszt inwestycji: 727 779,81 zł

Zadanie dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Wysokość dofinansowania: 339 617,00 zł

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. w Dębicy

Udostępnij: