Powrót do Informatora

Przebudowa drogi gminnej nr 107733 R Wielopole - Sośnice - Jaszczurowa w km 0+000 - 0+996 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1296 R

Czerwiec 2016

Zakres inwestycji obejmuje:

  • wykonanie przebudowy sieci teletechnicznej gazowej i wodociągowej, kolidujących z planowaną inwestycją
  • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 996 m drogi
  • przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową Wielopole - Dębica
  • wykonanie chodnika dla pieszych na całym odcinku
  • wydzielenie pasa ruchu dla rowerów na całym odcinku
  • wykonanie przed szkołą podstawową zatoki postojowej
  • wykonanie przejścia dla pieszych
  • oznakowanie pionowe i poziome całego odcika drogi

Koszt inwestycji

1 411 663,47 PLN

Dofinansowanie

Zadanie realizowane z udziałem środków z dotacji celowej Skarbu Państwa w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Powiatowych i Gminnych w wysokości 488  074,00 PLN

Wykonawca

EUROVIA POLSKA S.A. Oddział Małopolski z Ropczyc

Udostępnij: