Powrót do Informatora

Przebudowa drogi gminnej nr 1076688 R Szkodna - Budzisz w m. Szkodna

Czerwiec 2017

Zakres inwestycji obejmował:

  • Doziarnienie istniejącego podłoża kruszywem naturalnym o grubości 10 cm
  • Wykonanie stabilizacji cementem na miejscu o głębokości 20 cm
  • Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm

Koszt inwestycji

38821,56 PLN

Dofinansowanie

Dofinansowanie z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie w wysokości 19 410,78 PLN

Inwestor

Gmina Sędziszów Małopolski

Wykonawca

Firma Handlowo - Usługowa "TRANSKOP" S.C. M.M. Smoła z Gołęczyny

Udostępnij: