Powrót do Informatora

Przebudowa drogi Gminnej Brzeziny Zalas Stasika Etap II

Październik 2017

W zakres inwestycji wchodzi:                                                                                                                                                               wykonanie nawierzchni tłuczniowej

Koszt inwestycji

Wartość inwestycji - 47 220,93 zł.                                                                                                                                                        Dofinansowanie - 37 000,00 zł.                                                                                                                                                             Wkład własny Gminy - 10 220,00 zł

Wykonawca

Usługi Budowlano Drogowe Robert Darłak z Gnojnicy

Udostępnij: