Powrót do Informatora

Przebudowa drogi gminnej Brzeziny - Baj w km 0+400 - 2+300

Październik 2016

Zakres zadania obejmuje:

  • wykonanie wymiany przepustów pod koroną drogi wraz z przyczółkami
  • wykonanie stabilizacji cementem na odcinku 200 m
  • wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego
  • wykonanie 2 warstw masy bitumicznej o szerokości 3,0 m
  • wykonanie zjazdów indywidualnych - do zabudowań bitumicznych, do pól z kruszywa
  • odmulenie istniejących rowów
  • wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem o szerokości 0,75 m każde

Koszt inwestycji

522 383,28 PLN

Dofinansowanie

Zadanie dofinansowane z Dotacji Celowej Skarbu Państwa na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych 

Wysokość dofinansowania: 350 000,00 PLN

Wykonawca

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa

Udostępnij: