Powrót do Informatora

Przebudowa drogi Gminnej Broniszów Szkoła i Broniszów dół Lasek

Październik 2017

W zakres inwestycji wchodzi:                                                                                                                                                                    wykonanie chodnika dla pieszych długości 300 mb o szerokości 1,5m                                                                                                   wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej 300mb o szerokości od  4,75 m,                                                                                        odmulenie istniejących rowów                                                                                                                                                              wykonanie poboczy z kruszywa łamanego

Koszt inwestycji

Wartość inwestycji - 1 666 040,00zł.                                                                                                                                                    Dofinansowanie   -   989 815,00zł                                                                                                                                                         Wkład własny budżetu gminy - 676 225,00zł.

Wykonawca

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie

Udostępnij: