Powrót do Informatora

Przebudowa drogi gminnej Broniszów Łączki

Październik 2015

Przebudowa polegała na:

  • wykonaniu nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,0 m na odcinku 550 mb
  • wykonaniu utwardzonych poboczy z kruszywa kamiennego
  • wykoniu zjazdów indywidualnych do posesji

Koszt inwestycji

140 890,86 PLN

Dofinansowanie

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 107 470,00 PLN

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. w Dębicy

Udostępnij: