Powrót do Informatora

Przebudowa drogi Glinik Polny Gościniec - Szkodna w km 0+660 – 1+209 – III Etap

Czerwiec 2017

Zakres inwestycji obejmuje:

  • Wykonanie przebudowy przepustów pod koroną drogi
  • Wykonanie nawierzchni  bitumicznej  na podbudowie z kruszywa łamanego

Koszt inwestycji

163 440,00 PLN

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe z Dębicy

Udostępnij: