Powrót do Informatora

Przebudowa drogi Glinik Polny Gościniec - Szkodna - II Etap odcinek o długości 300 mb

Czerwiec 2016

Zakres inwestycji obejmuje:

  • wykonanie warstwy stabilizowanej cementem na istniejącej nawierzchni
  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
  • Wykonanie  nawierzchni bitumicznej o szerokości 3 m
  • Wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa łamengo o szerokości 2 x 0,5 m

Koszt inwestycji

76 751,07 PLN

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Dębicy

Udostępnij: