Powrót do Informatora

Przebudowa drogi Glinik Polny Gościniec - Szkodna

Sierpień 2015

Inwestycja polegała na:

  • przeprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącego podłoża
  • wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
  • wykonaniu warstwy profilowej z masy asfaltowej
  • wykonaniu nawierzchniowej warstwy asfaltowej
  • przebudowie dwóch  istniejących zjazdów
  • wykonaniu rowów i poboczy

Całość działań prowadzono na odcinku 360 mb.

Koszt inwestycji: 98 351,12 PLN

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Drogowo -Mostowe S.A. w Dębicy

Udostępnij: