Powrót do Informatora

Przebudowa drogi Glinik Podlas k. Ziarnik

Grudzień 2016

Zakres inwestycji obejmuje:

  • wymianę 2 przespustów fi 40 cm na rury z tworzywa sztucznego
  • wykonanie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm na długości 600 mb
  • wykonanie warstwy profilowej z masy bitumicznej o grubości 4 cm
  • wykonanie warstwy nawierzchniowej z masy bitumicznej o grubości 4 cm

Koszt inwestycji

150 485,89 PLN

Dofinansowanie

Dofinansowanie z budżetu Państwa na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych w wysokości 120 000,00 PLN

Wykonawca

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa

Udostępnij: