Powrót do Informatora

Przebudowa drogi Brzeziny Zagrody etap II

Grudzień 2016

Zakres inwestycji obejmuje:

  • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na długości 326 mb
  • wykonanie warstwy profilowej z masy bitumicznej na długości 326 mb
  • wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej na długości 326 mb

Koszt inwestycji

99 990,76 PLN

Dofinansowanie

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej Skarbu Państwa na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych

Wykonawca

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa

Udostępnij: