Powrót do Informatora

Przebudowa drogi Brzeziny Zagrody

Sierpień 2015

Inwestycja polegała na :

  • przeprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącego podłoża
  • wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
  • wykonaniu warstwy profilowej z masy asfaltowej
  • wykonaniu nawierzcniowej warstwy asfaltowej
  • wykonaniu rowów i poboczy

Całość działań prowadzono na odcinku 574 mb, w tym nawierzchnię asfaltową ułożono na odcinku 300 mb.

 

Koszt inwestycji: 78 056,76 PLN

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. w Dębicy

Udostępnij: