Powrót do Informatora

Przebudowa drogi Brzeziny Rzeki - Jaszczurowa

Wrzesień 2017

Odcinek drogi o długości 145 mb i szetrokości 3 m, stanowiący połączenie miejscowości Jaszczurowa z drogą powiatową

Zakres prac obejmuje:

  • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 25 cm
  • wykonanie dwóch warstw bitumicznych o łącznej grubości 8 cm
  • wykonanie utwardzonych kruszywem poboczy o szerokości 0,5 m

Koszt inwestycji

69 642,60 PLN

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle

Udostępnij: