Powrót do Informatora

Przebudowa drogi Brzeziny - Jaszczurowa - Dzilik

Wrzesień 2017

Odcinek o długości 135 mb

Zakres inwestycji obejmuje:

  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
  • wykonanie dwóch warstw masy bitumicznej o szerokości 3 m
  • wykonanie utwardzonych kruszywem poboczy
  • odmulenie istniejącego rowu

Koszt inwestycji

49 107,75 PLN

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle

Udostępnij: