Powrót do Informatora

Przebudowa drogi Brzeziny Grudna

Lipiec 2016

Zakres inwestycji obejmuje:

  • Wykonanie 197 mb nawierzchni  asfaltowej o szerokości 3 m wraz z podbudową
  • Wykonanie utwardzonych kruszywem poboczy o średniej szerokości 0,5 m
  • odmulenie istniejących rowów na całym odcinku

Koszt inwestycji

49 614,68 PLN

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. z Dębicy

Udostępnij: