Powrót do Informatora

Przebudowa drogi Broniszów Dół - Lasek

Sierpień 2015

Inwestycja polegała na:

  • wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 305 metrów
  • wykonaniu odmulenia istniejących rowów
  • uzupełnieniu poboczy gruntowych

Koszt inwestycji: 81 861,34 zł

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Dębicy

Udostępnij: