Powrót do Informatora

Przebudowa dróg gminnych nr 107721 R Wielopole - Konice i 107722 R Wielopole - Konice - Rzeki

Wrzesień 2017

Inwestycja realizowana w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj"

W zakres inwestycji wchodzi:

  • wykonanie dokumkentacji projektowej,
  • uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa,
  • wykonanie chodnika dla pieszych o długości 300 mb,
  • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości od 3,5 do 4,5 m,
  • wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych z dostosowaniem ich do właściwego spadku rowów odwadniających,
  • wykonanie przebudowy dwóch przepustów pod drogą,
  • odmulenie istniejących rowów wraz z z nadaniem im właściwych spadków,

Koszt inwestycji

1 253 959,35 PLN

Dofinansowanie

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 750 088,00 PLN

Wykonawca

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie

Udostępnij: