Powrót do Informatora

Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie

Listopad 2016

Zakresem inwestycja obejmuje:

  • wykonanie warstwy profilowej na odcinku 1250 mb
  • wykonanie warstwy nawierzchniowej z masy bitumicznej  na takiej samej długości
  • wykonanie utwardzonych poboczy
  • oznakowanie poziome

Całość prac zlokalizowana będzie na odcinku od granicy z miejscowością Glinik do odnowionego w roku ubiegłym odcinka na wysokości zabezpieczonego osuwiska.

Koszt inwestycji

463 494,26 PLN

Dofinansowanie

Dofinansowanie z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie w wys. 85 000,00 PLN

Inwestor

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie

Udostępnij: