Powrót do Informatora

Odbudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi Glinik Sklep Krzemienica w miejscowości Glinik

Czerwiec 2016

Zakres zadania obejmuje:

  • Demontaż istniejącego mostu
  • Wykonanie mostu o konstrukcji żelbetowej, posadowionej na palach CFA, wierconych 14 m poniżej spodu fundamentu,
  • Wykonanie najazdów o nawierzchni bitumicznej
  • wykonanie chodnika dla pieszych w obrębie obiektu

Koszt inwestycji

939 155,47 PLN

Dofinansowanie

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej Skarbu Państwa na Usuwanie Skutków Klesk Żywiołowych

Wysokość dotacji: 680 000,00 PLN

Wykonawca

Firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy

Udostępnij: