Powrót do Informatora

Likwidacja uszkodzeń nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 986 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie

Grudzień 2015

Inwestycja polegała na:

  • wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 204 mb wraz ze zjazdami i szkrzyżowaniami
  • odnowie oznakowania poziomego

Koszt inwestycji

76 359,02 PLN

Inwestor

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. w Dębicy

Udostępnij: