Powrót do Informatora

Demontaż lini napowietrznej NN i budowa lini kablowej NN przy Szkole Podstawowej w Broniszowie

Wrzesień 2016

Zakres inwestycji obejmuje:

  • demontaż istniejącej lini napowietrznej NN
  • budowę lini kablowej NN

Koszt inwestycji

15 200 zł

Wykonawca

Zakład Usługowo Remontowy ELMIX Stanisław Przywara, Marek Feret S.J. z Ropczyc

Udostępnij: