Powrót do Informatora

Budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap III

Wrzesień 2016

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o długości 4070 mb na terenie miejscowości Nawsie.
Oprócz sieci wodociągowej o przekrojach rur fi 90, fi 75 i fi 40 mm zostaną zamontowane zasuwy żeliwne. Wykonawca zamontuje również słupki betonowe w celu oznaczenia sieci.

Wodociąg zostanie wykonany z rur PE dwuwarstwowych co pozwoli na zminimalizowanie ewentualnych awarii sieci. Przed dokonanie odbioru każdego z odcinków sieci zostanie przeprowadzona próba szczelności instalacji.
Inwestycja przyczyni się w szczególności do poprawy gospodarki wodnej na terenie Budzisza, zapewni odpowiednią jakość wody pitnej i wpłynie na wzrost standardów życia mieszkańców.

Koszt inwestycji

193 908 zł - środki własne z budżetu gminy

Inwestor

Gmina Wielopole Skrzyńskie

Wykonawca

Firma Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza z siedzibą w Bukowcu

Udostępnij: